Est. 2019

experter på Trädfällning

Att lösa problem är vår drivkraft! För oss är ingenting omöjligt. Flertalet av våra tjänster omfattas av RUT-avdraget!

Rityta 1

TRÄDFÄLLNING

Vi tar bort träd som skuggar, skräpar, står i vägen eller utgör fara. Fällningsmetoden anpassas efter trädets placering och platsens förutsättningar så att arbetet kan ske så säkert och effektivt som möjligt.


FLISNING

Med vår bandgående flishugg kör vi in på er gård eller din skog. Vi flisar grenar och ris upp till 16 cm i diameter direkt på plats och omvandlar det till användbart flis. Volymen reduceras med upp till 80% ! Fliset kan användas till marktäckare i din trädgård, bränsle för värme eller utfyllnad. Är du i behov av flis? Kontakta oss

BORTFORSLING

Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning eller beskärning så löser vi det. Vi tar hand om enstaka träd till stora mängder. Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, kan vi såga upp materialet till ved.


Vad som gör oss unika

Bred kompetens och lång erfarenhet

Palmgrens Träd & Gårdtjänst AB är ett framgångsrikt företag som löser de flesta trädrelaterade problem. Vi har ett brett kontaktnät med lokala aktörer och företag.

Vi riktar oss mot dem som har med träd att göra. Oavsett om ni är privatpersoner, föreningar, fastighetsskötare, skogsägare, skogsentreprenörer eller kraftbolag.
Vår styrka är vår breda blandning av erfarenhet och kunskap i kombination med vår specialiserade maskinpark som vi förflyttar och etablerar själva. Med Palmgrens Träd & Gårdtjänst kan ni känna er trygg – vi arbetar alltid med ett högt säkerhetstänk!

BEHÖVER DU HJÄLP?

Kontakta oss idag

VAD VI GÖR

VÅRA TJÄNSTER

Rityta 1

TRÄDFÄLLNING

Vi tar bort träd som skuggar, skräpar, står i vägen eller utgör fara. Fällningsmetoden anpassas efter trädets placering och platsens förutsättningar så att arbetet kan ske så säkert och effektivt som möjligt.


FLISNING

Med vår bandgående flishugg kör vi in på er gård eller din skog. Vi flisar grenar och ris upp till 16 cm i diameter direkt på plats och omvandlar det till användbart flis. Volymen reduceras med upp till 80% ! Fliset kan användas till marktäckare i din trädgård, bränsle för värme eller utfyllnad. Är du i behov av flis? Kontakta oss

BORTFORSLING

Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning eller beskärning så löser vi det. Vi tar hand om enstaka träd till stora mängder. Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, kan vi såga upp materialet till ved.


Rityta 1

STUBBFRÄSNING

Vi arbetar professionellt och med hjälp av rätt utrustning och kunskap så tar vi bort dina stubbar snabbt & prisvärt.

TRÄDSÄKRING

Vi utför trädsäkring av kraftledning och annan infrastruktur. Vi har rätt utbildning och kompetensbevis för arbete på kraftledning och i stormfälld skog.
Rityta 1

MINDRE AVVERKNINGAR

Ska ni avverka för utbyggnad, nybyggnad eller för bättre utsikt? Vi utför avverkningar där maskinavverkning inte är möjlig eller lämplig. Med vår lilla skotare tar vi oss in där stora maskiner får problem eller riskerar att köra sönder. Grenar och ris kan vi flisa upp på plats!

Är du i behov av tomtröjning?

Låt oss röja,slå gräs, hugga, flisa och skota en dag eller två!

SEKTIONSFÄLLNING

Träd som av någon anledning inte går att fälla helt behöver sektionsfällas. Vi sektionsfäller genom att klättra upp i trädet och montera ner det i bitar. Utrustningen som krävs är lätt kan bäras fram till uppdraget. Inga stora maskiner krävs.

VÅR SKOTARE

Vår Kranman Bison 6000x skapar möjligheter i de flesta lägen. Maskinen är 135 cm bred. väger lätt och är kraftfull för sin storlek. Kranen har en räckvidd på 4,6 meter har utöver det en vinsch som räcker ytterligare 20 meter.

MARKFÄLLNING

Vi fäller träd i sin helhet med noggrann precision. Metoden används så långt det är möjligt med hänsyn till effektivitet, läge och risker.

VÅR FLISHUGG

En Timberwolf TW 230VTR. Den kallas för The Beast Och den tar sig fram oerhört effektivt oavsett om den ska spåra sig fram i terräng eller på plan mark.